Στo πλαίσιo του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ανάλυση και Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων» του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Π.Θ. σας καλούμε τη Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022, στις 06:00μμ, σε διαδικτυακή διάλεξη με τίτλο :

«Trends in Offshore Wind installation engineering & case study»

Ομιλητές θα είναι οι κ.κ. Κ. Παπαμπούκλης, Engineering Manager στην TWD Greece & Σταύρος Πετρόχειλος, Project Engineer στην TWD Greece

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω:

Περίληψη διάλεξης

The Offshore Wind industry is continuously evolving. Evolving from offshore wind farms of thirty 2MW turbines commissioned in 2004 for the Scroby Sands, to one hundred and fourteen 10MW turbines currently under development at the Scottish Seagreen offshore wind farm, to be operational in 2023. More and more countries are entering the Offshore Wind market and new projects are continuously announced, amplified by the urgent need of the societies and governments for an energy transition from traditional fossil fuels to more sustainable resources.

These developments are constantly leading the efforts to more cost competitive solutions and are pushing the boundaries of the installation methods and logistics delivery procedures. The purpose of this lecture of TWD is to present the trends that are relevant for the installation engineering of the wind farms and focus on the design of a typical mission equipment tool. This will be supported by elaborating on the principles that TWD follows in the design process.

Σύντομα βιογραφικά ομιλητών

Κωνσταντίνος Παπαμπούκλης

 • Διπλ. Πολιτικος Μηχανικος ΑΠΘ
 • MSc Structural Engineering (Specialisation Concrete Structures – Precast concrete) TU Delft
 • Προϋπηρεσία σε Precast concrete fabricator, R&D dept  – Precast bridge products
 • Σήμερα Engineering Manager στην TWD Greece – Equipment design/ methods engineering related Offshore Wind, Offshore Oil &Gas, industrial and Heavy Civil projects

 

Σταύρος Πετρόχειλος

 • Πολιτικός Μηχανικός Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Μεταπτυχιακό Structural Engineering (Specialisation Steel structures) TU Delft
 • Προϋπηρεσία σε Marine / Offshore contractor – Pipelaying for O&G fields
 • Σήμερα Project Engineer στην TWD Greece – Equipment design/ methods engineering related Offshore Wind, Offshore Oil &Gas, industrial and Heavy Civil projects

Στo πλαίσιo του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ανάλυση και Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων» του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Π.Θ. σας καλούμε τη Δευτέρα 07 Ιουνίου 2021, στις 05:30μμ, σε διαδικτυακή διάλεξη με τίτλο :

«Χερσαία Δίκτυα Αγωγών Μεταφοράς Φυσικού Αερίου - Η μεγάλη εικόνα (The Big Picture)»

Ομιλητής θα είναι ο κ.  Τηλέμαχος Βαΐτσης, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, Project Manager Oil & Gas Sector

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω:

Περίληψη διάλεξης:

Η ομιλία εστιάζει στην παρουσίαση των πέντε (5) διακριτών φάσεων ωρίμανσης, ανάπτυξης έργων αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου (gas transmission pipelines) ως ακολούθως :

 1. Επιχειρηματικός Σχεδιασμός (Business Case Development Plan- Feasibility Study)
 2. Ωρίμανση Έργου/Επιλογή Βέλτιστης Λύσης/Προκαταρκτική Μελέτη (Pre-FEED Design) .
 3. Προγραμματισμός Έργου – Οριστική Μελέτη (FEED) & Τεύχη Δημοπράτησης (Tender Documentation) – Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Μελέτες Ασφαλείας, Αδειοδοτήσεις .
 4. Υλοποίηση Έργου – Κατασκευή
 5. Έναρξη Λειτουργίας (Commissioning – Start-Up-Trial Operation)

Θα δοθεί έμφαση σε παραδείγματα – από την ενασχόληση και εμπειρία του ομιλητή – στα  έργα που υλοποιήθηκαν ή  σχεδιάσθηκαν πρόσφατα στην Ελλάδα όπως ο αγωγός Trans Adriadic Pipeline (TAP), το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ), καθώς και το χερσαίο τμήμα του αγωγού IGI Poseidon .

Ο Ομιλητής

κ. Τηλέμαχος Βαΐτσης

Ο κ. Τηλέμαχος Βαΐτσης είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός.

Κατέχει τη θέση Συντονιστή Προγράμματος Έργων Διεθνούς Εμπορίας (Κύπρος, Βουλγαρία, Β. Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Σερβία) στον όμιλο  Ελληνικά Πετρέλαια.

Έχει 30 χρόνια κατασκευαστική και μελετητική εμπειρία, εκ των οποίων τα 26 (1995-2020) συνεργαζόμενος με την ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε (όμιλος ΕΛΠΕ) σε μεγάλα έργα αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου και πετρελαίου όπως τα έργα του ΔΕΣΦΑ ( αγωγοί, συμπιεστές, μετρητικοί και ρυθμιστικοί σταθμοί, δεξαμενισμός LNG) καθώς και στον αγωγό TAP (Trans Adriatic Pipeline) όπου για 8 χρόνια συμμετείχε  ως Project Manager στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση του έργου ( μελέτες FEED, Μελέτες Αδειοδοτήσεων , Λεπτομερή Σχεδιασμό Κατασκευής).

Έχει μεγάλη εξειδίκευση σε έργα υποδομής Φυσικού Αερίου και βιομηχανικών εγκαταστάσεων και στα πεδία του Project Management, Engineering Management, Construction Management, Quality/ HSE systems , Contract Administration, Expert in Trenchless Pipeline Technology (Auger & Thrust Boring, Horizontal Directional Drilling) for road/railway/river crossings.