1η Ομάδα Μαθημάτων (Μαθήματα Κορμού)

(6 από τα παρακάτω 9)

Χειμερινό Εξ.
Εαρινό Εξ.
Μαθήματα
ECTS
Μαθήματα
ECTS

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

7,5

   

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

 

7,5

 

ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

7,5

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

7,5

ΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

7,5

ΗΛΙΑΚΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

7,5

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

7,5

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 

7,5

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

 

7,5
 Κύκλος Σεμιναρίων   Κύκλος Σεμιναρίων  

 

2η Ομάδα Μαθημάτων (Επιλογή από τα υποχρεωτικά μαθήματα των ΠΜΣ)

 • "Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics" του ΤΜΜ Π.Θ. (το πολύ 2 μαθήματα)
  Χειμερινό Εξ.
  Εαρινό Εξ.
  • Μέθοδοι και Εργαλεία Βελτιστοποίησης
  • Ανάλυση Συστημάτων Παραγωγής - Αποθεμάτων
  • Στρατηγική Διοίκηση Μεταφορών - Logistics
  • Σχεδιασμός και Λειτουργία Εγκαταστάσεων Logistics
  • Προσομοίωση Εφοδιαστικών Αλυσίδων
  • Αλγόριθμοι Δικτύων Μεταφορών - Logistics
  • Εφαρμογές Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics
  • Επιστήμη Δεδομένων, Τεχνητή Νοημοσύνη και Μηχανική Μάθηση
  Για περιγραφή των μαθημάτων δείτε http://www.mie.uth.gr/n_page.asp?ID=57

   

   

 Για εγγραφή στα μαθήματα αυτά απαιτείται 'εγκριση από την Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. και η σύμφωνη γνώμη του Διδάσκοντα του μαθήματος ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στην ροή του Προγράμματος Σπουδών. 

 

3η Ομάδα Μαθημάτων (Επιλογή από τα μαθήματα εμβάθυνσης του Ενεργειακού και Κατασκευαστικού Τομέα, το πολύ 2 μαθήματα)

(Τα μαθήματα και το εξάμηνο θα καθορίζονται με απόφαση της Σ.Τ. το προηγούμενο ακαδημαϊκό 'ετος)

 

Χειμερινό Εξ.
Εαρινό Εξ.