Το ευρωπαϊκό ενεργειακό πλαίσιο

Στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής βρίσκονται ποικίλες δράσεις που αποσκοπούν στην επίτευξη μιας ολοκληρωμένης αγοράς ενέργειας, στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και στη βιωσιμότητα του τομέα της ενέργειας.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (αιολική ενέργεια, ηλιακή ενέργεια, υδροηλεκτρική ενέργεια, ενέργεια από τους ωκεανούς, γεωθερμική ενέργεια, βιομάζα και βιοκαύσιμα) αποτελούν εναλλακτικές λύσεις αντί των ορυκτών καυσίμων και συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού και στη μείωση της εξάρτησης από αναξιόπιστες και ασταθείς αγορές ορυκτών καυσίμων, ειδικότερα πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η νομοθεσία της ΕΕ για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει εξελιχθεί σημαντικά κατά τα τελευταία έτη. Το 2009, οι ηγέτες της ΕΕ όρισαν ως στόχο έως το 2020 ένα μερίδιο 20 % της κατανάλωσης ενέργειας της ΕΕ να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Το 2018, συμφωνήθηκε ο στόχος έως το 2030 ένα μερίδιο 32% της κατανάλωσης ενέργειας της ΕΕ να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Το 2018, συμφωνήθηκε ως στόχος ένα μερίδιο 32% της κατανάλωσης ενέργειας της ΕΕ έως το 2030 να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές.

Οι Ελληνικές ενεργειακές προτεραιότητες

Οι προτεραιότητες της Ελληνικής πολιτείας στον χώρο της ενέργειας, βρίσκονται σε συμφωνία με τους ανωτέρω ευρωπαϊκούς στόχους και συνοψίζονται ως ακολούθως.:

 • Εξεύρεση, εξασφάλιση και διαχείριση ενεργειακών πόρων, με στόχο την ασφαλή, ομαλή, αδιάλειπτη και αξιόπιστη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της χώρας, σε όλη της την επικράτεια, και με τους καλύτερους δυνατούς όρους για τους πολίτες.
 • Δημιουργία ενεργειακών αποθεμάτων, συμμαχιών και εναλλακτικών οδών για την κάλυψη των αναγκών της Ελληνικής ενεργειακής αγοράς σε περιόδους ενεργειακών κρίσεων και η προστασία των καταναλωτών μέσω εφαρμογής μηχανισμών εξομάλυνσης εξωγενών, έκτακτων αποσταθεροποιητικών φαινομένων και τάσεων.
 • Βιώσιμη και αειφόρος ανάπτυξη του φάσματος του ενεργειακού τομέα στην Ελλάδα, σε όλες του τις μορφές, από την παραγωγή μέχρι την τελική χρήση, μέσα από το πρίσμα της προστασίας της φύσης και της διαφύλαξης του περιβάλλοντος.

Στους ανωτέρω στόχους φαίνεται η μεγάλη σημασία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και η δημιουργία πολλών θέσεων εργασίας για μηχανικούς εξειδικευμένους στις σύγχρονες τεχνολογίες του κλάδου.

Η παραγωγή και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στην Ελλάδα

Παράλληλα με την ανάπτυξη των αναεώσιμων πηγών ενέργειας, που σχετίζονται με την πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη, σημαντικές προοπτικές παρουσιάζονται για την Ελλάδα μέσα στα επόμενα χρόνια από την έρευνα, εκμετάλλευση και διακίνηση υδρογονανθράκων. Υπάρχει πολιτική βούληση να προχωρήσει η έρευνα και αξιοποίηση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, δεδομένου ότι η χώρα δαπανά ετησίως ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό για εισαγωγές ενέργειας. Η μετάβαση σε μια σε ένα σύστημα carbon-free θα απαιτήσει αρκετά χρόνια, ενώ η εκμετάλλευση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, θα ωφελήσει σημαντικά την εθνική οικονομία. Επομένως, αναμένεται τα επόμενα χρόνια να προχωρήσει η έρευνα των υδρογονανθράκων και σε θαλάσσιο αλλά και σε χερσαίο περιβάλλον.

Η παραγωγή υδρογονανθράκων, και ειδικότερα φυσικού αερίου, στην ΝΑ Μεσόγειο, μέσα στο πλαίσιο διεθνών συμμαχιών στις οποίες μετέχει η χώρα μας, καθώς και οι προοπτικές εντοπισμού κοιτασμάτων υδρογονανθράκων σε περιοχές του Ιονίου και Νοτίως της Κρήτης, της ευρύτερης περιοχής μας, αποτελούν μια καλή συγκυρία για την ανάπτυξη του κλάδου στην χώρα μας, και στην δημιουργία πολλών εξειδικευμένων θέσεων εργασίας. Η κατασκευή του αγωγού EASTMED αποτελεί ένα παράδειγμα ενεργειακού έργου μεγάλης πνοής, που στηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποιο συμβάλλει σημαντικά στην ελληνική οικονομία, και ενδυναμώνει την γεωπολιτική θέση της Ελλάδας.

Ο κλάδος των μηχανικών που ασχολούνται με την ενέργεια έχει πολλές προοπτικές εξέλιξης, καθώς πρόκειται για ειδικότητες που συμβαδίζουν με τις τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο της τεχνολογίας. Βασική προϋπόθεση για εργασία στον κλάδο της ενέργειας, είναι ένας συνδυασμός ισχυρού ακαδημαϊκού υποβάθρου και γνώσης των νέων τεχνολογικών εξελίξεων. Ένας μηχανικός πρέπει να γνωρίζει πως ο κλάδος του αναπτύσσεται συνεχώς και πως υπάρχουν πολλά να δει και να μάθει. Ωστόσο, για να το καταφέρει αυτό, ο μηχανικός πρέπει να είναι πλήρως καταρτισμένος στο αντικείμενο.

Αυτή ακριβώς την γνώση παρέχει το ΠΜΣ ΑΔΕΣ. Σκοπός του προγράμματος είναι να προετοιμάσει επιστημονικά καταρτισμένα στελέχη, ικανά να αντιμετωπίσουν απαιτητικά τεχνικά προβλήματα στην ανάλυση, σχεδιασμό και διαχείριση ενέργειας και ενεργειακών υποδομών, καλύπτοντας τις ανάγκες της ενεργειακής βιομηχανίας. Πιο συγκεκριμένα, το ΠΜΣ ΑΔΕΣ απευθύνεται

 • σε αποφοίτους ΑΕΙ πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης της Ελλάδας και αντιστοίχων Ιδρυμάτων του εξωτερικού που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν επιστημονική/επαγγελματική εξειδίκευση σε θέματα αιχμής στην τεχνολογία ενεργειακών συστημάτων,
 • σε εργαζόμενους – στελέχη της βιομηχανίας που επιθυμούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους και τις επαγγελματικές τους προοπτικές,
 • σε αποφοίτους ΑΕΙ που επιθυμουν να προσανατολιστούν επαγγελματικά στο χώρο της ενέργειας,
 • σε κάθε μηχανικό που ενδιαφέρεται για μία δυναμική επαγγελματική προοπτική σε ένα πεδίο διαρκώς εξελισσόμενα σε παγκόσμιο επίπεδο.

 

Αν εμπίπτετε σε μια από τις ανωτέρω κατηγορίες, τότε το ΠΜΣ ΑΔΕΣ είναι μια εξαιρετική επιλογή για σας, η οποία θα σας δημιουργήσει/ενισχύσει σημαντικές δυνατότητες επαγγελματικής προοπτικής και εξέλιξης.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 και αποτελεί μετεξέλιξη των κατευθύνσεων "Ενέργειας, Βιομηχανικών Διεργασιών και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας" και "Μηχανικής, Υλικών και Κατεργασιών" του ΠΜΣ "Σύγχρονοι Μέθοδοι Σχεδιασμού και Ανάλυσης στη Βιομηχανία", που λειτούργησε στο Τμήμα από το 1998 έως το 2018.

Η Ενέργεια είναι τομέας που θα συντελέσει πολύ καθοριστικά στην ανάπτυξη της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τα προσεχή χρόνια. Οι εξελίξεις που συμβαίνουν στο εν λόγω πεδίο είναι ραγδαίες: τόσο στο πεδίο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας όσο και στον κλάδο των Συμβατικών Πηγών Ενέργειας (κυρίως στο φυσικό αέριο), σχεδιάζονται και υλοποιούνται νέα έργα και επενδύσεις, εφαρμόζονται διαρκώς νέες τεχνολογίες, ενώ αναθεωρούνται συνεχώς η εθνική και ευρωπαϊκή πολιτική και η αντίστοιχη νομοθεσία.

Το πλαίσιο αυτό δημιουργεί σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης και επαγγελματικής προοπτικής, με έμφαση στην πράσινη ανάπτυξη, αλλά και στο φυσικό αέριο. Η διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο, αποτελεί παγκόσμιο αλλά και πανευρωπαϊκό στόχο που απαιτεί σημαντικές επενδύσεις. Επίσης, οι νέες τεχνολογίες για την αξιοποίηση φυσικού αερίου, αποτελούν τη βάση για την δημιουργία νέων εξειδικευμένων θέσεων εργασίας.

Σε σχέση με τις ανωτέρω προοπτικές και προκλήσεις, το ΠΜΣ ΑΔΕΣ προετοιμάζει υψηλού επιπέδου μηχανικούς, ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας, ικανούς να καλύψουν τις ανάγκες της ενεργειακής βιομηχανίας. Ειδικότερα, το ΠΜΣ ΑΔΕΣ έχει τα εξής ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα:

 • Σχεδιάστηκε με βάση τις ανάγκες της βιομηχανίας του κλάδου της ενέργειας, και στις απαιτούμενες από αυτήν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες.
 • Δίνει έμφαση σε προηγμένες μεθόδους ανάλυσης και σχεδιασμού με τη χρήση σύγχρονων πειραματικών και υπολογιστικών εργαλείων, προετοιμάζοντας επιστημονικά καταρτισμένα στελέχη του κλάδου ικανά να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις και τις προκλήσεις του αύριο.
 • Εκθέτει τους φοιτητές σε σύγχρονες πρακτικές και τεχνολογίες που σχετίζονται με την ενέργεια μέσω της διενέργειας σεμιναρίων από καταξιωμένους επαγγελματίες του κλάδου.
 • Διαθέτει διδάσκοντες υψηλού επιπέδου με σημαντική διεθνή παρουσία, αναγνώριση και πρακτική εμπειρία στον ενεργειακό κλάδο.
 • Ακολουθεί μια επιστημονική προσέγγιση που βασίζεται στο κύρος σπουδών Πολυτεχνικής Σχολής.

Στο ΠΜΣ ΑΔΕΣ γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Θετικών Επιστημών, Σχολών Διοίκησης Επιχειρήσεων και Σχολών Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής , καθώς και απόφοιτοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Οι υποψήφιοι που δεν είναι απόφοιτοι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών γίνονται δεκτοί εφόσον εξεταστούν επιτυχώς σε έναν αριθμό προπτυχιακών μαθημάτων που ορίζονται κατά περίπτωση με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Περί τα μέσα του εαρινού εξαμήνου κάθε ακαδημαϊκού έτους η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών εγκρίνει την πρόσκληση για το ΠΜΣ ΑΔΕΣ του επόμενου ακαδημαϊκού έτους η οποία δημοσιεύεται σε δύο τοπικές εφημερίδες και μία εφημερίδα εθνικής εμβέλειας και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβάλλουν, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, αίτηση σε ειδικό έντυπο που χορηγείται από τη Γραμματεία του ΤΜΜ. Μαζί με την αίτηση συνυποβάλλονται αντίγραφο πτυχίου, βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ (τέως ΔΙΚΑΤΣΑ) (για πτυχιούχους της αλλοδαπής), πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας, βιογραφικό σημείωμα και δύο συστατικές επιστολές.

H επιλογή των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ ΑΔΕΣ γίνεται μετά από προσωπική συνέντευξη, με συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:

 • Γενικός βαθμός πτυχίου,
 • Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με το αντικείμενο του ΠΜΣ ΑΔΕΣ,
 • Επίδοση σε διπλωματική εργασία (όπου προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο),
 • Ερευνητική δραστηριότητα (αν υπάρχει),
 • Συνάφεια των προπτυχιακών σπουδών με το αντικείμενο του ΠΜΣ ΑΔΕΣ,
 • Επαγγελματική δραστηριότητα (αν υπάρχει) και η συνάφειά της με το αντικείμενο του ΠΜΣ ΑΔΕΣ,
 • Επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας,
 • Κατοχή άλλων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

 

Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ ΑΔΕΣ καθορίζει με απόφασή της τις λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων αυτών, λαμβάνοντας υπόψη την συνολική ακαδημαϊκή/επαγγελματική σταδιοδρομία των υποψηφίων μετά την απόκτηση του προπτυχιακού τους τίτλου, ή/και προτείνοντας την εξέταση τους σε επιλεγμένα μαθήματα του τομέα προτίμησής τους, το αποτέλεσμα των οποίων συνεκτιμάται για την επιλογή.

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ΑΔΕΣ ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε 30 ανά έτος.

Το ΠΜΣ ΑΔΕΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Ανάλυση και Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων».

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του ΠΜΣ ΑΔΕΣ με πλήρη παρακολούθηση είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα, ενώ με μερική παρακολούθηση είναι 5 ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ στην «Ανάλυση και Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων» είναι 90.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του ΠΜΣ ΑΔΕΣ περιλαμβάνει:

 • Την παρακολούθηση οκτώ (8) μαθημάτων και την επιτυχή εξέταση σε αυτά,
 • Την εκπόνηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
 • Δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης σεμιναρίων σε σύγχρονα θέματα ενέργειας, με έμφαση στις νέες ενεργειακές τεχνολογίες.
 • Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές επισκέψεις σε καινοτόμες επιχειρήσεις του κλάδου της ενέργειας που οργανώνονται από το πρόγραμμα.

 

Σημειώνεται πως το ΠΜΣ ΑΔΕΣ δεν περιλαμβάνει ειδικεύσεις/κατευθύνσεις.

Τα τέλη φοίτησης του ΠΜΣ ΑΔΕΣ 2.700 ευρώ. Στην περίπτωση της πλήρους φοίτησης, τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται τμηματικά 900 ευρώ ανά εξάμηνο για 3 εξάμηνα, ενώ στην περίπτωση της μερικής φοίτησης, τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται τμηματικά 540 ευρώ ανά εξάμηνο για 5 εξάμηνα. Για κάθε επί πλέον εξάμηνο παράτασης, με μέγιστο τα δύο εξάμηνα, ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να καταβάλει 300 ευρώ.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το 100%, το δε οικογενειακό το 70% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του 30% του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο πρόγραμμα. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του 30%, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα παροχής υποτροφίας σε άριστους μεταπτυχιακούς φοιτητές από τους πόρους του προγράμματος καθώς και αμειβόμενης εργασίας σε καλούς μεταπτυχιακούς φοιτητές πλήρους παρακολούθησης σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα των μελών ΔΕΠ που διδάσκουν στο πρόγραμμα, με την προϋπόθεση ότι το επιτρέπουν τα οικονομικά του προγράμματος και η διαθεσιμότητα και οι όροι των έργων, αντίστοιχα.

 

Εκτός από τους Διδάσκοντες, οι φοιτητές του ΠΜΣ ΑΔΕΣ, στο πλαισιο των μαθημάτων, έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν διαλέξεις από καταξιωμένους επιστήμονες και επαγγελματίες σε σύγχρονες πρακτικές και τεχνολογίες από την βιομηχανία της ενέργειας, και να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επιχειρήσεις και βομηχανίες του κλάδου.

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική ή η αγγλική, ενώ η βιβλιογραφία είναι σχεδόν αποκλειστικά στην αγγλική. Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας μπορεί να γίνει στην ελληνική ή αγγλική.

Οι διδασκαλία των μαθημάτων του ΠΜΣ ΑΔΕΣ πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών τις απογευματινές ώρες και υποστηρίζεται με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ώστε να διευκολύνονται οι εργαζόμενοι και διαμένοντες εκτός Βόλου φοιτητές. Για τη λειτουργία του προγράμματος χρησιμοποιείται η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και ειδικότερα η υποδομή των εργαστηρίων των Τομέων Ενέργειας, Βιομηχανικών Διεργασιών και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας και Μηχανικής, Υλικών και Κατεργασιών.